Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดพะเยา


พิธีแสดงมุทิตาจิตพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 1 - 6 ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ


การประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดพะเยา-น่าน ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546


โครงการอบรมปฏิบัติธรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา


พิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ