Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการ "หนึ่งใจ... ให้ธรรมะ" จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6 ครั้งที่ 9 "ประยัติสัมพันธ์ น้อมนำศาสตรพระราชา สู่ล้านนาไทย" ณ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา


ถวายผ้าห่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และลำปาง) ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนในการนำผ้าห่มกันหนาวถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 6 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และลำปาง) ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

โครงการปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ