Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของเดือน จังหวัดพะเยา ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นผู้ดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูสุวรรณโณภาส เจ้าอาวาสวัดป่าฝาง และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าฝาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านอิงโค้ง โรงเรียนบ้านเจน โรงเรียนบ้านกาดถี โรงเรียนบ้านแม่อิง และโรงเรียนบ้านม่วงคำ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมดังกล่าว จำนวน 124 คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาส ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ)


งานแถลงข่าวการจัดงานพ่อขุนงำเมืองและงาน "เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 32 จังหวัดพะเยา" ประจำปี 2561


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ