Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนาและร่วมกัน เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ


วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 ประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ


วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรบวรธรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ใจและตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าม่วง บ้านสันต้นม่วง


วันพฤหัสบดี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานของพระธรรมทูต การดำเนินงานขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ