Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน์ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนาและร่วมกัน เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพร


วันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดย นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีเจิรยพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีพุทธศั


วันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา


วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมปล่อยปลาจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศัก


วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ