Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ขอเชิญร่วมพิะีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานของพระธรรมทูต การดำเนินงานขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และร่วมกิจกรรมในโครงการธรรมสัญญจร ประจำปี


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนาและร่วมกัน เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ


วันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร


วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมจังหวัดพะเยา บ้านปงใหม่ หมู่ ๘ ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าร


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ