Get Adobe Flash player
Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดพะเยา


วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระอุปัชฌาย์สามเณร และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปลงผมและพิธีทำขวัญนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดพะเยา

วันที่ 15 ตุลาคม 2560 จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดพิธีปลงผมและพิธีทำขวัญนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเดชพระคุณพระวิมลญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 คน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดพะเยา


วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. จังหวัดพะเยาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล


วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมกับคณะสงฆ์และคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนา (ตักบาตรวันพุธ) ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา


วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวสืบทอดพระพุทธศาสนาและร่วมกันเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตักบาตรวันพุธ) ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ