Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตา อธิษฐานจิตบารมีเพื่อความสวัสดี และปลอดภัยแก่เด็ก เยาวชน ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงฯ


กิจกรรมวิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด”


การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2561


การตรวจเยี่ยมและประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จังหวัดพะเยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ