Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการดำเนินงานของพระธรรมทูตคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และออกตรวจเยี่ยมหน่วยอ.ป.ต. ประจำปี 2561 ณ วัดศรีบุญเรือง


พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะสุขภาพสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


พศจ.พะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ตามกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” จังหวัดพะเยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ