Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

                

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
                       (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
                        แม่กองบาลีสนามหลวง

  เล็งเพิ่มวิชาสามัญในแผนกบาลี ต่อยอดสอบเข้ามหาลัยสงฆ์
         

            พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ที่ระบุให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องมีการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ มีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน แนวทางการเพิ่มการเรียนการสอนวิชาสามัญในการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

อ่านเพิ่มเติม...

ห่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

  

  

  

  

พศ.ห่วงคุณภาพ ร.ร.ปริยัติธรรม - แยกของบฯ อุปกรณ์การเรียนการสอนแยกออกจากงบรายหัวประเมินคุณภาพครูเงินอุดหนุนรายหัว
             นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับสถานภาพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่า ขณะนี้การยกระดับสถานภาพครูอยู่ระหว่างการปรับแก้ประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) เนื่องจากการยกระดับสถานภาพครูจะต้องประเมินคุณภาพครู

อ่านเพิ่มเติม...

เวียนเทียนกลางกว๊าน วันวิสาขบูชา

  

                  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และต่างจังหวัดร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม "หนึ่งเดียวในโลก" เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้คนร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้อำนวยการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา

       นายหาญ งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยา     ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้อำนวยการ,ครู 
ในวันเปิดภาคเรียน  ได้รับการต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

Вторая партия направилась на остров, "Птица солнца"имея приказ не подпускать к себе никого.

Я больше не мог "Менеджер за одну минуту"сдерживать свои чувства.

Она одна, "Базар, казан и дастархан"а вокруг визжащее и "Наглядно-дидактическое пособие "Дорожные знаки" для работы с детьми 4-7 лет"кривляющееся ничто, жестокий "ВАЗ 2106. Эксплуатация, обслуживание, ремонт"и безымянный ужас.

Но Зернова не интересовало сослагательное наклонение.

Несомненно, "Альбом группы руки вверх скачать бесплатно"маги иоаннитов способны творить "Скачать калавдюти 7"чудеса.

Кое-где дьяволы добрались когтями до ее кожи.

Сначала она "Морской пейзаж" попытается получить показания резервного "Геном" магнитного компаса.

Мы будем заниматься спортом, развлекаться и "Теоретическая механика Учебник" вообще изумительно проведем время.

Любой, кто нашел "Медитация Самовнушение Аутотренинг" бы останки, "Любовь и счастье добавлять по вкусу" подумал бы, что кольцо взял "Учебник рисования карандашом и пером" убийца.

Перевернувшись в воздухе несколько раз, "Завтра Путешествие в непредсказуемом мире" кольцо упало на его ладонь, сверкая, "Маркетинг и финансовый результат Новые метрики богатства корпорации" словно алмаз Малое заклинание "Портрет История жанров Альбом по искусству" превратило медь в циркон.

Обычно биржевые дела и споры "Сердце созданное для любви" мало интересовали общественность.

Добрый доктор замолчал и занялся моими царапинами.

ประชุมผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

    

            พระธรรมราชานุวัติ เจ้าคณะภาค 6 เป็นประธาน
ในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ซึ่งกรมการศาสนาได้กำหนดให้จังหวัดพะเยาเป็น
สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ประกอบด้วยจังหวัดพะเยา   เชียงราย
ลำปาง แพร่ น่าน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2553
ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Спасибо за содействие, Гюнтер, но, к сожалению, ваш последний день подошел "Скачать реальные пацаны молод"к концу.

Харрисон помнил, как отец особо подчеркивал, что именно с этого момента все пошло наперекосяк.

Но он был неглуп и понимал, "Читалка книг для компа"что взрослому человеку не пристало откалы-вать те же выходки, что подросткам.

Он стал собираться, чтобы последовать за Кассием Колхауном.

К несчастью, грудь, ямочки "Электронная книга wexler t7001b"на щеках и обольстительная улыбка до сих пор не утратили своего очарования для молодого химика.

И не могли рассказать, что с ними случилось.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ