Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ขั้นตอนการบริหารเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ต้อนรับสมเสด็จพระเทพฯ ..เสด็จ จ.พะเยา

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ จังหวัดพะเยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

(16 ก.พ.54)เวลา 09.54 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป ยัง ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน

                               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสำนักงานฯ เพื่อให้ทราบแนวนโยบายและปรับการปฏิบัติงานเป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และลูกจ้างด้วยดี

งานฉลองพัดยศพระครูอาชวพิมล

    เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการอ่านตราตั้งสัญญาบัตร ของพระครูอาชวพิมล เจ้าอาวาสวัดราษร์ ชั้นโท (จร.ชท.) เจ้าอาวาสวัดแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ฯ คนใหม่

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้เดินมารายงานตัว เพือเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย,ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ได้เดินทางมาส่ง และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับด้วยดีและมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

В "Английский в фокусе. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений" сущности, создание славы такое же "Барбоскины. Давай играть! Развивающая книжка с наклейками" ремесло, как и все остальное.

Моску интересовало, "скачать драйвера canon lide 25" возник ли уже протуберанец в области, связывавшей "скачать бесплатные программы для домашней бухгалтерии" два пятна.

Драм кивнул и "классный мюзикл фильм скачать" зашагал вперед, Линк поспешил за ним.

Да, "Шипим в стихах. Стихи и скороговорки. Звуки Ж, Ш, Ч, Щ" я знаю, что "Никогде" за прозвище мне дали, хотя немногие называли "Правила родителей" меня так "Илиада" в лицо и никто из "Радионяня. Веселая грамматика" них дважды.

Хью Гласе, повторил голос после долгой паузы.

Постепенно неприятные ощущения отступили.

อุปสมบท พระสงฆ์ 999 รูป

  

                  ในวันที่  9  มกราคม    2554    นายพงษ์ศักดิ์  วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในงานบรรพชา อุปสมบทพระสงฆ์  ๙๙๙   รูป    เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๗   รอบ   ๕   ธันวาคม   ๒๕๕๔     โดยคู่สมรสคณะรัฐมนตรี  
                  ในส่วนของจังหวัดพะเยา ได้รับโค้วต้า  จำนวน 11 รูป   ดำเนินการบรรพชา    ณ  วัดศรีโคมคำ  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ