Get Adobe Flash player
Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐น. คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมี พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ประธานในที่ประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา


วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น. จังหวัดพะเยาโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้จัดการแถลงข่าวประจำเดือนมิถุนายน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการแถลงข่าว


วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูต สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดกรุวัดรัตนวนาราม โดยในเจดีย์นั้นได้รับเมตตาจากหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ อนุญาตให้จัดทำเหรียญ


บทความ อื่นๆ ...