Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

เค้าต์ดาวน์ เค้าธรรม

   

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประพันธ์  
คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายประพันธ์  
คำจ้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

   

                  เมื่อวันที่ ๒๕ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายไมตรี  อินทุสุต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าคณะฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดพะเยาและผู้แทนภาคเอกชน รวม ๒๕ คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในศาสนาสถาน จังหวัดพะเยา

                  วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยาพระโสภณพัฒโนดม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สัญญาบัตรพัดยศพระราชปริยัติ

 

                 

               นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีต้อนรับ

สัญญาบัตรพัดยศพระราชปริยัติ ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ