Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 22 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 15 พฤษภาคม 2562


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ