Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตรวจสอบสภาพการปรับปรุงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

                

  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๒๕ น.  นายประพันธ์   คำจ้อย  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ซึ่งมีนายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงมุทิตาจิตเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา

   

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และนายสมพร  นะนุ้ย
นักวิชาการชำนาญการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตพระครูอนุรักษ์บุรานันท์        เจ้าอาวาสวัดลี
เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

“ธรรมะติดล้อ...ซื่อตรงโปร่งใส”

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ธรรมะติดล้อ...ซื่อตรงโปร่งใส และบรรยายพิเศษ สำหรับกลุ่มรักษ์สุขภาพวัดแท่นคำ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

 
                กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  มีพระครูอาทรบุญสถิต ประธานกลุ่มจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม  ทั้งนี้ นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางเรณุกา  เตียวตระกูล  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ไปร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับปรุงหอประชุม....ก่อนย้ายสำนักงาน

                       ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้รับอนุญาตให้ใช้หอประชุมอำเภอเมืองพะเยาเดิมเป็นที่ทำการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และได้ขึ้นท้าวทั่ง 4 เมื่อวัน 26 กรกฏาคม 2554 และขณะนี้ได้เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเก่าเนื่องจาก กระเบื้องเก่า แตกซึ่มเป็นจำนวนมากใช้งานมาประมาณ 80 ปี มาแล้ว จึงได้เปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ