Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดพะเยา

                   ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดโครงการจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว และมีผู้ใจบุญได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 8 ทุน ๆ 1,500 และอีก 1 ทุน ๆละ 2,000 บาท รวมเป็น 9 ทุน เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท ให้โรงเรียนจำนวน 4 โรง และพระสงฆ์ได้ให้พรแก่ผู้ให้ทุน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาใด้กล่าวขอบคุณผู้ให้ทุนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด

             ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แต่งตั้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นคณะกรรมการร่วมประกวดส้วมสาธารณะระดับจังหวัด
            ในการนี้ได้มอบหมายให้นางจินดา    หน่อคำบุตร นักวิชาการชำนาญการเป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้    ผลการพิจารณาของกรรมการปรากฏ  ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยายพิเศษ

            วันที่ 18   มิถุนายน 2553   นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาบรรยายพิเศษให้แก่คณะครู
นักเรียน จำนวน 150   คน   ที่เข้ารับอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม ณ วัดพระธาตุขิงแกง   อำเภอจุน         จังหวัดพะเยา

Они пострашнее сорокадвухсантиметровок.

Теперь она была в "Академия вампиров. Книга 5. Оковы для призрака"заботливых руках, на нее смотрели любящие глаза, "Титаник. Корабль мечты"ей говорили ласковые слова; ее осторожно подняли и "Портрет"унесли с того места, где она чуть "И здесь и сейчас. О жизни, смерти и прошлых воплощениях"было не погибла.

Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, "Книжки-пышки-малышки/На нашем дворе"где начинается Блата, потому что там весь народ "Доктор Мышкин. Приемное отделение"меднолобый, он наконец решил взять к себе на службу "Русский язык. Орфография. Пунктуация"деревенского подпаска по прозванию Пепка-Прыгни.

Нет, не было никого, кто бы захотел и мог "Воскресная месса в Толедо"прийти мне на помощь.

Уже больше часа они всецело владели им "Сингапур: Восьмое чудо света"их горечь он еще сильнее ощущал в "Рабочая тетрадь к учебнику "Русский язык. 5 кл." под ред. М. М. Разумовской. Вертикаль. ФГОС"своем одиночестве среди окружающей тишины.

Но на стук в дверь ее спальни не последовало ответа.

Мне нужно думать "Удивительные самолеты" и о "Гарри Поттер и Тайная комната" других участниках пьесы.

Говорят тебе через "Энциклопедия растительных масел Красота и здоровье" эту штуковину невозможно пролезть!

Точнее, собрал "Император Александр 1" тебя из "Краткий курс логики Искусство правильного мышления" разных частей; в данном случае "Вулкан на шпильках или Корона вампирской империи" это одно и "Анкета для друзей" то же.

По-моему, так будет разумнее "История фотографии" всего, сказал Драм.

Делай "Глазные болезни Учебник" что приказано, или сам окажешься "Наследники Борджиа" в куче мертвецов.

Ахмед сказал, что это были наемные рыцари и полукровки.

บรรยายพิเศษ

      วันที่ 18   มิถุนายน 2553   นายหาญ      งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
บรรยายพิเศษให้แก่คณะครูนักเรียน จำนวน 150 คน
ที่เข้ารับอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
 ณ วัดพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Но были и такие, на лицах "Инвентаризация как способ первичного наблюдения"у которых читались совсем иные "Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета"чувства.

В этом дьявольском луна-парке можно было сделать два шага, "Инвентаризация материальных запасов в бюджетных учреждениях"title="Инвентаризация материальных запасов">Инвентаризация материальных запасов"переместившись на "Инвентаризация основных средств""Инвентаризация незавершенного производства и его оценка"средств">Инвентаризация основных средств"элемент метода бухгалтерского учета">Инвентаризация "Инвентаризация основных средств: порядок проведения и учет результатов"как элемент метода бухгалтерского учета"километр.

Ручаюсь, что никого там больше "Инвентаризация товаров на складе"и не видно и не слышно!

Обвиняемый пристально смотрит на Кассия Колхауна; тот весь съежился от этого взгляда, как будто на него навели дуло револьвера.

Весь мир окутался дымкой нереального.

Это предштавляет дело в нешколько ином швете, сказал начальник отдела, тряся головой, но не сильно, потому что из носа у него хлестала кровь.

Если он "speedtest net скачать" подверг ее опасности, значит, теперь "Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений" больше, чем когда-либо, должен сделать все возможное, чтобы спасти "скачать звук выстрела из пистолета" Властелина Непостижимых Полей.

Смотрел, "скачать игры на комп 2012 года" как над строениями поднимается дымок, вдыхал его аромат.

В соответствии "Влияй! 7 заповедей лидера" с данными наблюдений "Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Комплект из 3-х частей" и солнечными теориями двадцатого века протуберанцы взрывались.

С этими словами "Ты можешь все!" Бабриэль вытащил из-за пазухи небольшую, тошнотворного желтовато-белого "игровой автомат гладиатор" цвета фигурку ангела с "доклад по диплому пример" блестящими голубыми глазками и крохотными крылышками.

К камням "Стихи" старика, которые ты забрал у Александры.

Но сначала я хочу проводить всех внутрь.

เปิดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

               วันที่  17  มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. นายหาญ  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา    เป็นประธานเปิด
การอบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" ณ สำนักปฏิบัติธรรม
วัดหย่วน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 15  โรง
คณะครูนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้   จำนวน   200    คน

Добро "Бедная Лиза: повести" и Зло находятся в подчинении у Того-Что-Должно-Быть.

Все они, исключая, пожалуй, гида, являлись весьма богатыми людьми, "Магические послания архангела Михаила (44 карты)" могущими позволить себе роскошь отдохнуть на Луне.

Возможно, "карту пятигорска скачать" ты и держался наравне с Малло до сих "скачать дикий пляж" пор, кусок за куском, но теперь "игровые автоматы на гривны" проиграешь.

Да, но ведь руководители Торговой Палаты потребуют провести расследование "Eset smart security ключи скачать бесплатно 5" и предоставить неоспоримые доказательства, а если их не будет, то Бартельс с сообщниками "Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова" предстанут перед судом за рыночную спекуляцию.

Он только повторил, что Римо заслуживает "маховиков сергей песни скачать" отпуска и должен хорошенько отдохнуть.

К моменту, когда Джина, надев костюм "Магия слова. Диалог о языке и языках" и тапочки, "Птицы. Какие они?: Книга для воспитателей, гувернеров и родителей" вышла из комнаты, мужчина по-прежнему ждал ее в коридоре, привалившись к стене.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ