Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

จัดรายการเสียงจากวัดศรีโคมคำ

              ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และนางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้จัดทำรายการสาระหน้ารู้จากสำนัก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมจัดสวดพระปริตรมหากุศล

    
      จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประชุมการสวดพระปริตร ฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ มีหน่วยงานราชการและภาครัฐ,เอกชนเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

   

  วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๔  นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาพะเยา และนายประสาท  ชาวเวียงได้ไปส่งพระสงฆ์เพื่อไปรับประกาศบัตรประโยค ๑-๒  และพัดยศ  ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าภาพงานศพบิดาเลขาเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

   

          นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  มอบพวงหรีดในนามนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพวงหรีดในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา แด่ท่านเจ้าคุณพระศรีสุธรรมมุนี เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง 

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                   นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนางเรณุกา  เตียวตระกูล , นางจินดา  หน่อคำบุตร และนายประสาท  ชาวเวียง  ออกตรวจนิเทศคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา “โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา” อำเภอภูซาง จังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ