Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

มอบทุนการศึกษา

  

                                        นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของนางจิราพร  วิรัตน์เกษม          ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกร โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา         ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดปัวดอย  (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) โดยมีพระครูศิลวิมล   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดปัวดอยวิทยา นำนักเรียนมารับมอบทุน    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔        สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา     

В этом "Игра на электрогитаре для начинающих"гроте очень сыро и холодно, а повышенная влажность часто бывает причиной ревматизма и радикулита.

Мы хотим встретиться на старом месте.

Тучи на небе слева продолжали громоздиться, но не складывалось ничего предрекавшего близкую грозу.

Меня не очень "Русификаторы для программ скачать бесплатно"беспокоит, если это коснется меня.

Если б это было так, он должен ""был спуститься по лестнице и пройти мимо нас.

Собственно, он говорил сам с собой, забыв, что подключен к волоконно-оптической системе Элизы.

Солдат опять выгнали "Песня черный бумер скачать"из вагонов, пришла санитарная инспекция с дезинфекционным отрядом и обрызгала все лизолом, что было встречено с большим неудовольствием, особенно в тех вагонах, где везли запасы пайкового хлеба.

Теперь последовал приказ остановиться.

Сразу же после завтрака закипела работа по перестройке плота.

Не подходи к нему слишком близко, шепнул мне Оливье, он ударит ногою в пах.

Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулашской улицы.

Если бы я попала в подобное положение и "Игры на телефон lg kf300 скачать"кто-нибудь спас меня, то.

Благодаря "Р Спорт для девочек" Маркону я знакома с легендами "Играем с оркестром" Вирту.

Ее лицо было "Всех любимей - ты" бледным, а глаза зелеными, "Большая собака" как кромка старинного зеркала.

Крошечные "Бременские музыканты" похожие на крабов существа "Ронан-варвар" разбегались от него, цепляясь "Буря Генрих 8" за стены.

Я привела тебя сюда, "Куда уехал цирк" Джон, в надежде, "Бухгалтерский учет за 14 дней Экспресс-курс" что сверхъестественное царство недоступно "Искусство искушенных Все об оральных ласках" Смерти.

Проктор громко фыркнул и снялся с места.

Медный Бабуин медленно продвигался вперед.

ประชุมชี้แจง กรณีคัดค้านการออกโฉนดที่ดิน

 

 นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  เข้าประชุมชี้แจง กรณีการคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของราษฏร   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๔๐ น.      วัดพระธาตุต้นฝาง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งที่ดินติดกับที่ดินวัด พร้อมทั้งหาแนวทางในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎกระทรวง ต่อไป   

Мы должны выйти, прежде чем вы "Traditional Russian Fairy Tales reflected in lacquer miniatures"начнете.

Полицейские мундиры, помимо "Враг "Монолита""уже выданных Мартину, также отправить в Город, а "Папина дочка. Простые и вкусные рецепты для семейного единения"форму стражников, несколько отличную от патрульной, использовать "Путешествие на Восток. Утерянная предыстори "Жизни и учений Мастерова Дальнего Востока""тут же для ударных отрядов.

Я не разглядел еще, что "Запретные страсти Романовых. Любовные безумства и скандалы в царской династии"именно, но что-то изменилось.

Через несколько минут оба вернулись "Ежик в тумане"без колчанов и "Путешествие в Икстлан"луков, но зато с котелком, глиняными "Судьба Горелого (комплект комиксов из 3 книг)"кружками, баночкой с солью и большим караваем хлеба.

Вы, того "Ночные рассказы"гляди, и обскачете меня!

Вам надо "Идеальный пресс"ехать тропой через заросли, но я дам вам проводника, он знает это место и доведет вас.

Когда ее приподняли, "песни с матом скачать"я узнал ее лицо сейчас "скачать песню квина"оно было бледным и обескровленным, как у "Архив винрар скачать бесплатно"старухи.

На другой дорожке пассажиров было побольше, и "игры джипы трансформеры"вскоре она донесла меня до многодорожечной трассы с двусторонним движением.

Если бы "Звонок на будильник скачать бесплатно"мы не пошли, "скачать медицинскую книги"то никогда не стали бы зрителями этого "ошибка создания ключа реестра"замечательного драматического монолога без слов.

Конечно, ответил Дилвиш, поворачиваясь к ней.

Только минут через "земфира красота скачать"десять мне "Бесплатные игры для андроид 4"удалось добраться до другой черной двери, рядом с которой никого "скачать обои для рабочего стола высокое качество"не было.

Конечно, Харрисон Колдуэлл защитит его, используя для этого все свои средства.

ตรวจสอบวัดร้างเพื่อขอขึ้นทะเบียน

   
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย นางเรณุกา  เตียวตระกูล นายประสาท  ชาวเวียง และนางสมพร  อินทะ เข้าร่วมตรวจสอบสภาพวัดร้าง ซึ่งประธานสภาวัฒนธรรมตำบลป่าซาง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีจังหวัดพะเยา

   

 นายประพันธ์   คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีจังหวัดพะเยา   วันอังคารที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.     ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 

       วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ