Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  

  

  

                    วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ นายประพันธ์   คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาบรรยายพิเศษในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ระหว่างวันที่  ๒๗- ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕๐ คนโดยสำนักงานคุรุสภาพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และคณะสงฆ์ในจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าว เมื่อสิ้นสินโครงการแล้วจะต้องคัดครูผ่านการอบรมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวหัดพะเยา เพื่ออบรมในระดับจังหวัดอีก ๔๐ คน

วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

              

                               ในวันที่ 25 เมษายน 2554 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกัน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช... เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม...

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง.....ปี๋ 2554

           ช่วงเช้า ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สักการะและดำหัวพระผู้ใหญ่ พร้อมขอพรปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับตนเองและ ครอบครัวบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักจากการที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ครม. อนุมัติขึ้นนิตยภัตพระสงฆ์

 

                   มส.อนุโมทนา พศ.ผลักดันรัฐบาลขึ้นนิตยภัต ตั้งแต่ชั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า-พระครูสัญญาบัตร กว่า 4 หมื่นรูป
                  เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่พศ.ได้เสนอขอปรับเพิ่มนิตยภัต หรือค่าภัตตาหารที่พระมหากษัตริย์ถวายแด่พระสงฆ์ตามสมณศักดิ์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประกอบกิจพระศาสนา ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 195,572,400 บาท จากเดิมได้รับ 930 ล้านบาท รวมเป็น 1,122,572,400 บาท ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่ง ครม.ครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มนิตยภัตตามที่พศ.เสนอแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชทานเพลิงศพ

 

 

                         เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาร่วมพิธิพระราชทานเพลิงศพพระครูสุนทรธรรมประยุต อดีตรองเจ้าคณะอำเภอแม่ใจ และเจ้าอาวาสวัดป่าแฝกใต้ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Спасибо, сказал он, сразу прочитав мои мысли, я и так все понимаю.

Это наиболее смолистое из всех деревьев данной породы, "alkid live cd"у него очень сильный запах, а отсюда "Суровое испытание"и его название.

Я бы никогда не подумал, что они зайдут "Секреты ухода. Красивоцветущие комнатные растения"так далеко, что сломают печать Соломона.

Красный кисель придуман не для "Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащ.общеобр.учреждений"нас и не минуту назад.

У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, "Американец. Неравный бой"из-под Варшавы.

Ее унылая поза и выражение лица говорили о том, что мысли девушки не стали веселее.

Недалеко "Финансирование бизнеса" внизу блестела тусклая серая лента реки Шейенн.

На "Чудо-книга для малышей" данный момент механическое существо знает о туннелях больше, "72 метра Книга прозы" чем многие, кто пытался сделать их карту.

Все "Диагностика кармы 7 Преодоление чувственного счастья" три приземлились на ребро, и теперь вдоль стены в ряд "Будда История и легенды" стояли четыре монеты.

Разносторонние "Болезнь к смерти" гироскопические ориентации крыльев и маховика изменяли угол судна в зависимости от "Разорви себе мозг Путь в мир без страха..." случайного солнечного света.

Все, связанное с нарушением "Животные Сб. произведений 1-4 класс" работы лучевых телефонов, немедленно "Подводные волки" возбуждало профессиональный интерес и требовало подробного объяснения.

Так-то так, но наш банкет "Бюджетная система РФ Парыгина" нечто намного большее, объяснил Агриппа.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ