Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สอบธรรมสนามหลวง

         

       ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

อ่านเพิ่มเติม...

มอบพระพุทธรูปให้โรงพยาบาลค่าย ฯ

   

   วันที่ 25 กันยายน 2552 นายหาญ งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีมอบพระพุทธรูป  โดยพระสุนทรกิตติคุณ รองเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ(อารามหลวง)ได้มอบพระพุทธรูปปางสมาธิให้โรงพยาบาลขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการและประชาชนผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล พ.ท. อินธินันท์ โชติช่วง ผู้อำนวยการค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เป็นผู้รับมอบ

New layer...

Трингл с силой нажал "Игра метро 2033 скачать бесплатно торрент"на курок, выпустив длинную очередь.

Велиал "Скачать танир осознанные сновидения"нажал кнопку переговорного устройства.

Кажется, они "Прога для изменения формата видео скачать"родня им или что-то вроде "Скачать клип линкин парку"того.

Это же имя используй "Патч settlers 7"и на Балкине.

И мы на "Оксимирон тентакли скачать"некоторое время потеряем связь с нашими слугами.

เจ้าคณะใหญ่ ฯ จวกนักการเมืองไทย เมินงานศาสนา

  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 กย. 52 เผยว่า

             พระธรรมคุณาภรณ

          เผยขนาดของบประมาณสนับสนุนการศึกษาอบจ.ยังอ้างไม่มี
นโยบายสนับสนุนเรื่องนี้ ย้ำพระสังฆาธิการรวมกลุ่มกันทำงาน และให้คิดว่างานของคณะสงฆ์เป็นเรื่องใหญ่ อย่าคิดว่างานส่วนตัวสำคัญกว่า ไม่เช่นนั้นคณะสงฆ์ และพระพุทธศาสนาคงเจ๊ง....

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนการกุศลของวัด(จังหวัดพะเยา)

  

                 กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด โดยมี พระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานกลุ่ม คมชัดลึก :โรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีกว่า ๑๐๐ แห่งทั่วประเทศ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งจำนวนโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งปัจจุบันนี้มีนักเรียนอยู่ในสังกัดกว่า ๘๐,๐๐๐ คน 
  เนื่องจากพระเห็นความสำคัญทางด้านการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดแคลนทั้งชาย-หญิง หรือเด็กที่ไม่ได้บวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้เรียนในระบบสามัญทั่วไป โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ

                    นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา มอบให้นางจินดา หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนา ระดับชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพุทธศึกษาและการเผยแผ่ เข้าวัดทำบุญในวัน เนื่องในวันธรรมสวนะระหว่างเข้าพรรษา ในวันที่ 19 กันยายน 2552 ณ วัดห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

Одно время, "Скачать редактирование видео"в начале их знакомства, мне казалось, что Галлахер влюблен в Виргинию, но "Скачать генератор ключей для игры невософт"потом я отказался "Учебники скачать в формате pdf"от этой мысли.

Стало быть, вы идете не в Будейовицы, а из Будейовиц.

Я тоже смотрел на него в упор, но молчал.

Через минуту "Карина карина скачать"мексиканку со всех сторон окружают всадники.

Тут были "Point blank скачать читы 2012"разбиты две или три палатки, рядом с ними привязаны лошади; вокруг стояли и лежали в траве несколько человек, тесно прижавшись друг к другу очевидно, для того, чтобы согреться.

Погоню-то они прекратили, но остановил их, "Игры бесплатно алхимик"видно, не выстрел, а вот эта штука труп жеребца.

Позабыв о галантности и правилах хорошего "чарльз диккенс произведения" тона, мужчины теснили, пихали, толкали женщин, стремясь "Сахарный диабет 2013. Современная энциклопедия диабетика" первыми пробраться к выходу.

Потом не говори, что я тебя не предупреждал, только и промолвил пони.

Когда воздушные массы с Аляски "краткое содержание золотой ключик или приключения буратино" будут двигаться через Центральную долину, в этот момент массы теплого "скачать альбом кино чёрный альбом" воздуха начнут подниматься вверх к тонкому ""Веселые уроки. Для детей 3+". Книжка-раскраска с наклейками" холодному слою атмосферы до тех пор, пока та не опустит "Альбом для детского творчества. Часть 1. Младший возраст (1,5-3 года) + шаблоны" их ниже точки росы, освобождаясь от осадков.

Даже если тебе удастся расчленить "Бой тигров в долине. В 2- томах. Том 1" то, что ты видишь сейчас перед собой, тот, кто "решебник виленкин 6 класс математика" следит за энтропией вселенной, снова соберет все части где-нибудь, как-нибудь я "Коттедж под ключ недорого" вернусь.

Ты быстро добрался, произнес он, пристально всматриваясь в мое лицо.

Если уж говорить о "игровые автоматы играть кристаллы" героизме, то я вижу здесь только одного героя вас, мой милый Мак.

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ