Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการคนใหม่

                    

     จังหวัดพะเยา โดยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านใหม่ มีแนวนโยบายสานต่องานเดิม และแนวนโยบายใหม่จะมีการประชุมหารือกับหลายภาคส่วน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวันพระ

                          วันที่  23   กันยายน  2553   นายหาญ    งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพร้อมคณะ ไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ณ วัดพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

По "Сила концентрации: 20 шагов к достижению успеха в любом деле"одной из них я не раз "Анатомия человека: атлас. В 3-х томах. Том 1. Опорно-двигательный аппарат"бродил с волнением в "Хаджи-Мурат"груди.

Донесение главнокомандующего все еще хранится в архивах "Мышарики: Книга Мышей для больших и малышей"любопытный образец военной литературы.

Мне не "Драгоценные камни: легенды и магия"надо было направлять свою лошадь, "Волонтеры вечности"она и без меня хорошо "Волшебный дневник желаний. Лучшие техники исполнения желаний"знала, куда ей идти, это была "Все домашние работы за 7 класс. Учебно-практическое пособие"все та же "Библиотекарша"дорога.

Спутник мой не возражал, "Сборник бизнес-планов реальных организаций. Практическое пособие"и мы вошли.

Он болтал ногами, свесив их из вагона.

Свидетели говорили убедительно.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 53

  

                   ผลการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดที่มีความพร้อมด้านอาคารที่พักศาลาปฎิบัติธรรม สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ด้านบุคลากร และด้านการ

อ่านเพิ่มเติม...

ถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณรในภาคพรรษากาล ปี 2553

              วันที่   12 กันยายน 2553 คณะสงฆ์อำเภอเชียงคำ จัดประชุมสัมมนาพระภิกษุสามเณรในภาคพรรษากาล ปี 2553 ณ วัด ปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยนายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย

Под залог земельного угодья в Орлеане.

Взобравшись на нее, он смог бы укрыться в болоте.

Насколько я понял, и те и другие считают, что я их заслужил.

Дамы, разодетые в шелка, флиртовали с каждым, кому "Скачать виндовс мови макер"было не лень волочиться за ними.

Они падали в Индийский океан почти вертикально, постоянно ускоряясь на девять и восемь десятых в секунду за секунду.

Мне "Утреннее шоссе"присудили шесть недель за то, что "Окружающий мир. Учебник для 4 класса общеобразов. учреждений. В двух частях. Часть 1. ФГОС"я расписался, стоя на часах, и "Как получить подсказку Жизни. Легкий способ заглянуть в будущее"по той причине, что я не мог охранять вверенный мне "Хлеб с ветчиной"пост в тот момент, когда расписывался "Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей"на стене.

То было сердце полковника Вискарры.

Мы "Аленушкины сказки"обязаны выполнить вытекающие из контракта "Читаем после букваря. Про ребят и про зверят. Шаг 2"обязательства, и мы попытаемся сделать все "Таежный моряк"от нас зависящее.

Я "Артикуляционная гимнастика для мальчиков"никого не увидел ни по пути, ни около форта.

Знаю, "Мастер сглаза: Роман"ответила Беатрис, мило улыбнувшись.

Они все были молоды старшему не больше тридцати лет.

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

  

               วันที่ 9 กันยายน  2553 นายหาญ  งามเจริญ เป็นประธานในพิธีทางศาสนา ในโอกาสเปิดป้ายโรงเรียนวัดปัวดอย ตามโครงการพระราชดำริ พระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ ณ วัดปัวดอย ต.งิม อ. ปง จ. พะเยา

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ