Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

คำกล่าวนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

  

  คำกล่าวนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  
 
คำขอขมาพระรัตนตรัย
อุกาสะ อัจจะโย โน ภันเต อัจจัคคะมา ยะถาพาเล ยะถามุฬเห ยะถาอะกุสะเล เย มะยัง กะรัมหา เอวัง ภันเต มะยัง อัจจะโย โน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามิ  
 
คำกล่าวบูชาไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
(ต่อไปพระผู้นำกล่าวรับว่า)
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ธัมมะบูชา มหาปัญโญ
สังฆะบูชา มหาโภคะวาโห
ติโลกะนาถัง อภิปูชะยามิ

พุทธัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ)
สังฆัง ชีวิตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)

โยคะ อาสนะลดต้นแขนและฝึกการทรงตัว

 

              ท่านพร้อมหรือยัง ที่จะบริหารแบบโยคะ  เพื่อให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย  เชิญทางนี้คะ
อายุเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะมีปัญหาการทรงตัวไม่ค่อยดี เรามาฝึกการทรงตัว และลดต้นแขนพร้อมกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก

 

       นายหาญ  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก  ณ โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา  อำเภอเชียงคำ และโรงเรียนนาปรังวิทยา อำเภอปง มีผู้เข้าสอบ จำนวน 380 รูป ได้รับความเมตตา และอนุเคราะห์จากท่านเจ้าคณะอำเภอเชียงคำ ,อำเภอปงและคณะสงฆ์ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Правда, до известной степени "Скачать все серии тетради смерти"он был вознагражден "Скачать рианна русская рулетка скачать"за свои убытки тем впечатлением, какое "Игра batman begins скачать"его румяные щеки и могучая фигура произвели "Игра защита замка скачать"на мисс Барбару Клинкскейл, дочь "Ноты лунной сонаты бетховена скачать"покойного и сестру здравствовавшего в то время Клинкскейла из Клинкскейла.

СУНДУЧОК В МОРЕ Ничто не прерывало безмолвия "Фриде скачать песню"этой торжественной минуты.

Так же обстояло дело и с вождями отдельных племен.

Ставлю двадцать долларов на "Скачать установщики игр"``Красавицу''!

В этом не было ничего невероятного.

Теперь я оценил, как умно он выбрал себе жилище.

Вот ты и ответил сам "Военная доктрина РФ" на свой вопрос.

Молодой "Умереть первым" ирландец, правда, не стерпит обиды, "Птицы" но, мне кажется, он не из тех, "Польская армия 1939-1945" кто убивает из-за угла.

Мнение было в целом благоприятное.

Змея "Солженицын Рассказы" услышала шум и подняла голову, но в "Рейнджер" то же мгновение дракон обрушился на "Carroll Alice in Wonderland &Throuch the looking-class" нее.

Аззи шаг за шагом отступал "Бесприданница" назад, сжимая в руке "Белла чао" короткий меч.

Запах яблоневого сада долго "Осип Бове" преследовал его вместе с воспоминанием о воде, плещущейся у лица.

Некоторых из вас озадачит "семейка адамсов скачать фильм" такой вопрос.

Земля по "nintendo wii игры скачать" всему пространству Вирту начала дрожать.

Я лишь "Неваляшки-погремушки/Мои первые слова/Цвета" нарисовал картину печальных последствий "Стартап. Настольная книга основателя. Пошаговое руководство по построению великой компании с нуля" вашего не слишком мудрого "Не просто лабиринты. Набор 2" поведения.

Я понимаю, что вы имеете в виду, сэр.

Из "краткое содержание кондуит и швамбрания" зала заседаний Суда мы "сонька золотая ручка википедия" видели, как ты "Учим звуки Ш, Ж. Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет" поднимался на гору, направляясь прямо "Питер Пэн" в Рай.

Их сторожили гномы, оставшиеся "секс игры бесплатно без регистрации" не у дел с тех пор, как Сумерки Богов опустились на Землю.

วิหารแบบศิลปไทยลื้ออายุกว่าร้อยปีทรุดหนัก

   

                      

   

 นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าอาวาส เนื่องจาก วิหารวัดแสนเมืองมา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก

 

 

      นายหาญ  งามเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดพะเยา และนางจินดา หน่อคำบุตร  นักวิชาการศาสนา ร่วมเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดศรีอุโมงค์คำ  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ที่ปรึกษารองเจ้าคณะภาค 6 เป็นประธานในพิธี มีพระนักธรรมเข้าร่วมสอบ จำนวน 256 รูป ในการสอบนักธรรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าด้วยดี

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ