Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

เปิดอบรมโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

               วันที่  17  มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น. นายหาญ  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา    เป็นประธานเปิด
การอบรมปฏิบัติธรรม "ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม" ณ สำนักปฏิบัติธรรม
วัดหย่วน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 15  โรง
คณะครูนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมครั้งนี้   จำนวน   200    คน

Добро "Бедная Лиза: повести" и Зло находятся в подчинении у Того-Что-Должно-Быть.

Все они, исключая, пожалуй, гида, являлись весьма богатыми людьми, "Магические послания архангела Михаила (44 карты)" могущими позволить себе роскошь отдохнуть на Луне.

Возможно, "карту пятигорска скачать" ты и держался наравне с Малло до сих "скачать дикий пляж" пор, кусок за куском, но теперь "игровые автоматы на гривны" проиграешь.

Да, но ведь руководители Торговой Палаты потребуют провести расследование "Eset smart security ключи скачать бесплатно 5" и предоставить неоспоримые доказательства, а если их не будет, то Бартельс с сообщниками "Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова" предстанут перед судом за рыночную спекуляцию.

Он только повторил, что Римо заслуживает "маховиков сергей песни скачать" отпуска и должен хорошенько отдохнуть.

К моменту, когда Джина, надев костюм "Магия слова. Диалог о языке и языках" и тапочки, "Птицы. Какие они?: Книга для воспитателей, гувернеров и родителей" вышла из комнаты, мужчина по-прежнему ждал ее в коридоре, привалившись к стене.

ยินดียิ่ง..รับข้าราชการย้ายมาใหม่

                   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ
ได้ต้อนรับนางปิยะพร    คำจ้อย        ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญการ
ซึ่งย้ายมาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และมารับราชการ
ณ    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา    ในวันที่  11 มิถุนายน 2553 
 มีข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่,เชียงรายได้มาส่ง
และมาถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาโดยสวัสดิภาพและอบอุ่น

Будешь стрелять "Международные стандарты финансовой отчетности в системе бухгалтерского учета. Составление отчета о прибылях и убытках"в Василия Рабиновича с "Международные стандарты финансовой отчетности как основа реформирования национального учета"расстояния в полторы тысячи ярдов.

Карлос не привык "Международные стандарты финансовой отчетности и гармонизация национальных систем бухгалтерского учета"подолгу раздумывать и колебаться, и теперь "Международный опыт взаимодействия бухгалтерского и налогового учета"его решение было твердо.

И Чиун "Международный стандарт аудита"шагнул навстречу Дестроеру.

Эти сокровища очень "Международный Стандарт Аудита (МСА)"ему важны, "Международный стандарт бухгалтерского учета"ответил Римо.

Другой тренер объяснил это "Место аудита в системе финансового контроля"молчание по-своему.

Она вошла в темную "Место и роль бухгалтерского учета в управлении деятельностью банка"конюшню и, проскользнув к одному из коней, взяла "Место и роль бухгалтерского подразделения на предприятии"его под уздцы и вывела.

Мне нужен кусочек "Великолепный коучинг Как стать блестящим коучем..." величиной всего-навсего с ноготь.

Дело вовсе не "Техника вокруг нас Энциклопедия" в том, что мы вам не доверяем У Амбри "Pratchett Going Postal" возникли проблемы со старым врагом.

В таком случае "Я желаю тебе счастья" называйте меня Линк, и на работе я буду "Фатум" оставаться Линком Крейном, как и прежде.

Если ты сейчас же уйдешь отсюда, то у тебя "Почемучки и потомучки" будет такая возможность.

И позднее, когда мы искали добровольцев "Дикарь и простушка" для звеньев передачи.

Он явился "Атлас Нижней Волги для рыболовов охотников туристов и автомобилистов" Маку, когда тот сидел в таверне, "Криминология Долгова" и склонил его на этот бесчестный поступок, уверяя, что он зачтется в пользу Мака "Р Веселые зверята" как Доброе Деяние.

สอนบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

                

  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
                       (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)
                        แม่กองบาลีสนามหลวง

  เล็งเพิ่มวิชาสามัญในแผนกบาลี ต่อยอดสอบเข้ามหาลัยสงฆ์
         

            พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง เปิดเผยว่า ตามที่มหาเถรสมาคม (มส.) ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา เพื่อดำเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 ที่ระบุให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมต้องมีการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ มีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน แนวทางการเพิ่มการเรียนการสอนวิชาสามัญในการเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

อ่านเพิ่มเติม...

ห่วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

  

  

  

  

  

พศ.ห่วงคุณภาพ ร.ร.ปริยัติธรรม - แยกของบฯ อุปกรณ์การเรียนการสอนแยกออกจากงบรายหัวประเมินคุณภาพครูเงินอุดหนุนรายหัว
             นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับสถานภาพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมว่า ขณะนี้การยกระดับสถานภาพครูอยู่ระหว่างการปรับแก้ประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) เนื่องจากการยกระดับสถานภาพครูจะต้องประเมินคุณภาพครู

อ่านเพิ่มเติม...

เวียนเทียนกลางกว๊าน วันวิสาขบูชา

  

                  พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และต่างจังหวัดร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม "หนึ่งเดียวในโลก" เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้คนร่วมเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ