Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.พย.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ โดยการทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 13 มีนาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดพะเยา


การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 6 มีนาคม 2562


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ