Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 2 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.พะเยา ลงพื้นที่สอบเขตโฉนดที่ดินของวัดล้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา


การประชุมสมัยวิสามัญคณะสงฆ์ภาค 6 ระดับภาค จังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2562 (เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน) ณ มจร. วิทยาเขตพะเยา


การอบรมและบรรยายถวายความรู้ในการอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาล เขตปกครองคณะสงฆ์อำภอแม่ใจ ณ วัดโพธาราม


พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ