Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home สรุประเบียบการจ่ายเงิน

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 5 มิถุนายน 2562


พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการกลยุทธ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน โดยการลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยกลยุทธ์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดพะเยา กิจกรรมคนพะเยาร่วมใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 29 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ