Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ระเบียบมหาเถรสมาคม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมชี้แจง เพื่อรับฟังการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และการประชุมผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจ้าตนหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


พิธีมอบใบประกาศนัยบัตรนักธรรม ชั้นตรี โท เอก คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563


พศจ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำแด่เจ้าสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปี 2563


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ