Get Adobe Flash player
Home ระเบียบสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าฯ และปลัดจังหวัด เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561


พิธีสระเกล้าดำหัวและขอพรพระเถระผู้ใหญ่จังหวัดพะเยา เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561


พิธีสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ส่งสังขารปี๋ใหม่เมือง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561


พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี พระปัญญาพิศาลเถร วิ. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ)


วันที่ 9 เมษายน 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 72 ปี พระปัญญาพิศาลเถร วิ. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ) ณ วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา ในการนี้ นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ จังหวัดพะเยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ