Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ระเบียบสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.พะเยา ร่วมสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม kick off “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดพะเยา


พศจ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน อ.ภูซาง


พิธีเปิดการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดศูนย์กลางจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ