Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ระเบียบสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดแม่นาเรือ


พศจ.พะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาตามกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนมิถุนายน


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 12 มิถุนายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลแด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 5 มิถุนายน 2562


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ