Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ระเบียบสำนักพุทธฯ

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน


พิธีตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ จังหวัดพะเยา (ตักบาตรทุกวันพุธ) 25 ธันวาคม 2562


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง


พศจ.พะเยา ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้กับโรงพยาบาลพะเยา ในนามหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง


การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลที่จำวัดสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมณ ณ รร.ราชคฤห์วิทยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ