Get Adobe Flash player
Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรบวรธรรม “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์อำเภอแม่ใจและตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) และร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าม่วง บ้านสันต้นม่วง


วันพฤหัสบดี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการการดำเนินงานของพระธรรมทูต การดำเนินงานขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)


วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยมี พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม


วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

2017-08-15

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ชาวพะเยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ