Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วันฉัตรมงคล

  

        ายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดพะเยานำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
เข้าร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล  เมื่อวันเสาร์ที่ ๕

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรข้าวเหนียวครั้งที่ ๘

  

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น.ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคลและเป็นวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  นายไมตรี  อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวครั้งที่ ๘  ณ บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา  ตามโครงการตักบาตรข้าวเหนียว

อ่านเพิ่มเติม...

งานสโมสรสันติบาตของจังหวัดพะเยา

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๐๐ น.  นายประพันธ์   คำจ้อย    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา      ร่วมงาน "ภูมิพะเยา    ภูมิแผ่นดิน    แห่งจักรีวงศ์" (งานสโมสรสันนิบาตของจังหวัดพะเยา)   ณ  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

"ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน แห่งจักรีวงศ์"

  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมซ้อมเพลงและเตรียมงาน "ภูมิพะเยา ภูมิแผ่นดิน แห่งจักรีวงศ์" ซึ่งเป็นงานสโมสรสันนิบาตของจังหวัดพะเยา  โดยกำหนดจัดงานจริงในวัน

อ่านเพิ่มเติม...

วันแรงงานจังหวัดพะเยา

 
วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดพะเยา  ณ สนามกีฬาเทศบาล

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ