Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พัฒนาสำนักงาน ฯ ตามโครงการบ้านสวยเมืองงามนามพะเยา

  

 นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการเก็บขยะ

อ่านเพิ่มเติม...

วันมรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๕

  

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า,วันข้าราชการพลเรือน

  

  นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา     เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบ้านสวยเมืองงาม

   นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา       ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยการเก็บขยะ

อ่านเพิ่มเติม...

สรงน้ำพระธาตุวัดหลวงราชสันฐาน

  

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนัก

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ