Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตักบาตรข้าวเหนียว ครั้งท่ี ๒ ณ วัดติโลกอาราม

    

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกาจพล  เอิบสุขสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ครั้งที่ ๒  ณ บริเวณถนนชายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการตักบาตรข้าวเหนียวริมกว๊าน ประจำปี ๒๕๕๕

อ่านเพิ่มเติม...

เวียนเทียนกลางน้ำ ในกว๊านพะเยา(วัดติโลกอาราม)

  

        เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๗.๐๐ น. นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้จัดโครงการเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตร ณ วัดใต้บาดาล (วัดติโลกอาราม)

  

       นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไมตรี  อินทุสุต  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

พระราชทานเพลิงศพ

       

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครู

อ่านเพิ่มเติม...

สมโภชสัญญาบัตรพัดยศ

           เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ