Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พระราชทานเพลิงศพ

                        เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีพระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...

ผูกพัธสีมาตัดลูกนิมิต

  

                 เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประพันธ์   คำจ้อย  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีผูกพัธสีมาตัดลูกนิมิต

อ่านเพิ่มเติม...

เค้าต์ดาวน์ เค้าธรรม

   

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประพันธ์  
คำจ้อย   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา 
เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม...

ตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย-ลาว

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายประพันธ์  
คำจ้อยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

วัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

   

                  เมื่อวันที่ ๒๕ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายไมตรี  อินทุสุต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าคณะฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดพะเยาและผู้แทนภาคเอกชน รวม ๒๕ คน

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ