Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ฯ

 

                        สำนักงานเลขาคุรุสภา ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ และให้สำนักงาน

อ่านเพิ่มเติม...

วันแม่แห่งขาติ

   

         กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จังหวัดพะเยา  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
ดังนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งณ บริเวณศาลาหมื่นปี
ถนนเลียบกว๊านพะเยา  เวลา ๐๙.๐๐ น พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  
และเวลา ๑๘๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสอบสภาพการปรับปรุงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

                

  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๖.๒๕ น.  นายประพันธ์   คำจ้อย  
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ ซึ่งมีนายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานฯ

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงมุทิตาจิตเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา

   

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และนายสมพร  นะนุ้ย
นักวิชาการชำนาญการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตพระครูอนุรักษ์บุรานันท์        เจ้าอาวาสวัดลี
เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศล

อ่านเพิ่มเติม...

“ธรรมะติดล้อ...ซื่อตรงโปร่งใส”

   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ธรรมะติดล้อ...ซื่อตรงโปร่งใส และบรรยายพิเศษ สำหรับกลุ่มรักษ์สุขภาพวัดแท่นคำ
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ