Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การอบรมและบรรยายถวายความรู้ในการอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาล เขตปกครองคณะสงฆ์อำภอแม่ใจ ณ วัดโพธาราม


พศจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม และกำกับการดำเนินงานโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาลเขตปกครองคณะสงฆ์อำภอจุน ณ วัดห้วยข้าวก่ำ


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 4 กันยายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.พะเยา ร่วมน้อมมุทิตาสักการะในเมตตาธรรมของพระราชปริยัติ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ณ วัดศรีอุโมงค์คำ


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ