Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

วิสัยทัศน์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

                   วิสัยทัศน์ "สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม"

อ่านเพิ่มเติม...

สวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ

                          

                    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะสงฆ์ และจังหวัดจัดพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

อ่านเพิ่มเติม...

จัดรายการเสียงจากวัดศรีโคมคำ

              ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๐๐ น.ถึง ๑๖.๐๐ น. นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และนางจินดา  หน่อคำบุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ได้จัดทำรายการสาระหน้ารู้จากสำนัก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมจัดสวดพระปริตรมหากุศล

    
      จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประชุมการสวดพระปริตร ฯ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ มีหน่วยงานราชการและภาครัฐ,เอกชนเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒

   

  วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๕๔  นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาพะเยา และนายประสาท  ชาวเวียงได้ไปส่งพระสงฆ์เพื่อไปรับประกาศบัตรประโยค ๑-๒  และพัดยศ  ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ