Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

มส.ยกสถานภาพครู-แก้สมองไหลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

            นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.... ซึ่งร่างดังกล่าวจะยกระดับคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์

    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เนื่องในการอัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด จากราชอาณาจักรเนอร์เวย์ มาประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

  


           ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เทคโนโลยี และวิทยาการมีความเจริญเป็นอย่างมาก แต่สภาพจิตใจของผู้คนกลับถดถอยลง ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น จำนวนพระภิกษุสงฆ์เริ่มลดลง วัดร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

กฐินพระราชทาน ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

               

                        เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าถวายสักการะเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี นายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาโบสถ์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

นิตยภัต..สำหรับพระสงฆ์ อายุ 60 ปี ขึ้นไป

  

         ภาพประกอบข่าวคมชัดลึก : "อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" นายกรัฐมนตรี ตอบคำถามหลังรายการ"เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์" เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยเฉพาะพระสงฆ์และแม่ชี ยืนยันได้รับ ยกเว้นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับเงินนิตยภัตอยู่แล้ว แนะ ร.ร.ส่งเด็ก ม.ปลายอาสาเป็นเพื่อนคนแก่

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ