Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

มอบทุนการศึกษา

                     

             เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 นายหาญ  งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ได้มอบทุนเพื่อถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทุนๆละ 5, 000 บาท ให้แก่ ด.ญ.เนตรนภา มะโนนึก โรงเรียนบ้านยางขาม และ ด.ญ.พรชิตา บัวตูม โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ณ ห้องประชุมภูลังกาสพป.พะเยา เขต 2 ทั้งนี้ทุนการศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสนง.ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 3000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา จำนวน 1, 000 บาท สนง.ปฏิรูปที่ดิน จ.พะเยา จำนวน 1, 000 บาท และธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา จำนวน 5, 000 บาท รวมเป็นเงิน 10, 000 บาท

Мы потом два дня собирали "Малышева авантюристка книга 4"стрелы и очищали кусты на берегу от костей "Скачать программу finereader молодые скачать б"и мяса.

Карлос и его "Скачать тотал коммандер 7"товарищи хорошо понимали все это.

Запах мельчайших частиц окалины, "Музыка для новорождённых скачать"который остается в ружейном стволе после выстрела.

Тут все "Виндовс доктор скачать"увидели, как Харрисон Колдуэлл "Скачать прогу для раскрутки групп вконтакте"легонько кивнул.

Увидев выражение лиц Чиуна и Билла в "План проект дома"боковом зеркале, Шерил Роуз ужаснулась.

Мысль "Всё умрут а я останусь фильм скачать"оборвал донесшийся издалека металлический лязг; сквозь него "получение потребительского кредита"пробивался частый стук копыт, подкованных толстым железом, такие подковы, должно быть, и "Грэй джон мужчины с марса женщины с венеры скачать"увечили и без того уже изувеченную дорогу.

การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด โครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน

 

               เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมหอไตร วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมผู้บริหารโครงการสนับสนุนวัดเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชน(ส่วนกลาง)ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

มส.ยกสถานภาพครู-แก้สมองไหลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

            นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.... ซึ่งร่างดังกล่าวจะยกระดับคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์

    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ เนื่องในการอัญเชิญธรรมเจดีย์คัมภีร์พุทธศาสนาโบราณเก่าแก่ที่สุด จากราชอาณาจักรเนอร์เวย์ มาประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

  


           ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูง เทคโนโลยี และวิทยาการมีความเจริญเป็นอย่างมาก แต่สภาพจิตใจของผู้คนกลับถดถอยลง ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สถาบันพระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เช่น จำนวนพระภิกษุสงฆ์เริ่มลดลง วัดร้าง

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ