Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา

  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา… 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้ ( 14 ม.ค.53 ) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ของตำรวจตระเวนชายแดน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ยังจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นท่จังหวัดพะเยา

  

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา… 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้ ( 14 ม.ค.53 ) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ของตำรวจตระเวนชายแดน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ยังจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

งานฉลองพัดยศ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา

 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาได้จัดงานฉลองพัศยศ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5  ธันวาคม  พุทธศักราช 2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนา /ตั้ง/ เลื่อนสมณศักดิ์  ให้

1.พระมหาประยุทธ์   เป็น พระครูสุตปัญญานุยุต  
เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
2. เจ้าอธิการพันธ์  ติสฺสวํโส  เป็น พระครูโกศลอรัญวัตร  
เจ้าคณะตำบลชั้นโท
3.พระครูปลัดชูเกียรติ  สุกิตฺติโก  เป็น พระครูสุกิตยากร  
เจ้าคณะตำบลชั้นโท

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวดี....สำหรับผู้นอนดึก....ซ่าบซ่าสดใสในวันรุ่งขึ้น

  

  ใครที่นอนดึกเป็นประจำ แล้วอยากตื่นขึ้นมาสดใส วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์มีเคล็ดลับมาฝาก...
 
- น้ำมะนาว สำหรับคนชอบเที่ยวสถานที่กลางคืน พอตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเจ็บคอ แนะนำให้หาน้ำมะนาวมาดื่ม เพราะมะนาวจะมีกรดมะนาว หรือ กรดซิกตริก แถมมีน้ำมันหอมระเหยอยู่เล็กน้อยพอได้กลิ่นหอมชวนดื่มจากเปลือกที่โดนคั้น แถมยังมีวิตามินซี ที่นอกจากจะช่วยขับเสมหะแก้อาการเจ็บคอ ยังช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

คลื่นสันติภาพ

     ในวันทึ่ 19  ธันวาคม 2552 นายเชิดศักดิ์  ชูศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่ง ดร นิเชต  สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฏก (ป.อ.) ปยุตฺโต เป็นผู้มอบ 

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ