Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 26 มิถุนายน 2562


การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ และประธานที่พักสงฆ์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ภาค 6 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ณ หอประชุม 80 ปี พระเทพญาณเวที มจร.วิทยาเขตพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแนวใหม่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2562 ณ มจร. วิทยาเขตพะเยา

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ