Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.พะเยา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงานฯ ตามกิจกรรม “ถนนสะอาด น่ามอง” จังหวัดพะเยา ประเดือนมกราคม


พศจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์การแยกขยะก่อนทิ้ง จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 6 มกราคม 2562


การประชุมผู้บริหาร-วิชาการ กลุ้มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562


โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรม สู่สังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ