Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปี 2563


ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา สมัยสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปี 2563


พศจ.พะเยา กราบสักการะพระมหาเถระ และอวยพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563


พิธีต่อไฟพระฤกษ์ประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ