Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตสร้างวัด ณ ที่พักสงฆ์ป่าห้วยบง ตำลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


พศจ.พะเยา ร่วมกันทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19


พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย, อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุชั่วคราว พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย


พศจ.พะเยา ให้บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์แด่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศาลาราย พระวิหารวัดศรีโคมคำ


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ