Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

การประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีของพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร


กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ “หนึ่งใจ... ให้ธรรมะ” ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบมีส่วนร่วม จังหวัดพะเยา ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ