Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home ปฏิทินวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดพะเยา ตามมติมหาเถรสมาคม ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่อดีตบุรพกษัตริย์ไทยในสมัยล้านนาและสาธยายมนต์มหาสันติงหลวง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ณ พระวิหารวัดศรีโคมคำ

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 26 มิถุนายน 2562


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ