Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 10 เมษายน 2562


ผอ.พศจ.พะเยา บรรยายถวายความรู้แด่พระภิกษุและสามเณร ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วัดเชียงบาน


พศจ.พะเยา แสดงความยินดีและให้การต้อนรับนางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


กิจกรรม “ข้าราชการจิตสาธารณะ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้านอาสา ร่วมพาเที่ยวไทย”

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ