Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ

    

       

                      นายประพันธ์ คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา บรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการในการประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดพะยา ประจำปี ๒๕๕๔ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นประธาน พระราชปัญญาภรณ์ และพระราชวรมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖ เป็นวิทยากร พระราชวิริยาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานจัดประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ณ วัดโพธาราม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดพะเยา จำนวน ๕๑๒ รูป เข้าประชุม

         

     

            

Я уже давно мечтаю "Скачать музыку басты"познакомиться со своей дочерью.

Их "Бесплатную игру дурак на раздевание скачать"детьми были Арес, Геба, Гефест и Илифия.

Боюсь, "Скачать игру автошкол"что так, признался незнакомец.

Рад, что вы можете "автокредит фольксваген поло"пожать мне руку.

Прошло много, много времени, пока я поднял "Скачать музыку русско народную"ведро и Серая Метелка насквозь промокшая и "Скачать танцевальные сборники"задыхающаяся смогла выбраться на край колодца.

ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลี...จังหวัดพะเยา

  

                     ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยการนำของพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค๖ เป็นประธานในการสอบบาลีสนามหลวง จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี-ธรรม วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา  นายประพันธ์  คำจ้อย ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔  มีผู้เข้าสอบ รวมจำนวน ๒๓๖ รูป และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์เป็นอย่างดี

  

 

 

Взять Пита из этой проклятой школы.

Я чувствую, что это "Кто проспал начало войны" должен быть он.

Да та и сама уверилась, что "Экстренное погружение" не остановится ни перед чем и найдет радость "Flash Сборник рецептов" в крови и смерти, поэтому искренне полагала, что предложенная "Акварель" Аззи работа как раз по ней.

Он оказался прав тогда, поскольку даже в самом фантастическом сне ему вряд ли могло привидеться "Экономика Основы теории" такое что он гибнет "Лунный камень" от руки палача при дворе Кублай-хана в Пекине, да к тому же еще за "Незнакомец с севера" несколько сотен лет до дня своего рождения!

Стоило крикнуть птице или хлопнуть двери, как принц "Счет" тотчас же поворачивал голову на звук, любая неровность "Любимые сказки" почвы лишала его способности твердо стоять на ногах.

Внимательно наблюдая за ладьей, можно "Натуральная парфюмерия. Все об ароматерапии: духи и ароматические композиции из природных компонентов" было заметить отклонение от правильного курса это также было плохим признаком.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  

  

  

                    วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ นายประพันธ์   คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาบรรยายพิเศษในโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   ระหว่างวันที่  ๒๗- ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จ.พะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๕๐ คนโดยสำนักงานคุรุสภาพื้นที่การศึกษาพะเยา  เขต ๒ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และคณะสงฆ์ในจังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าว เมื่อสิ้นสินโครงการแล้วจะต้องคัดครูผ่านการอบรมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวหัดพะเยา เพื่ออบรมในระดับจังหวัดอีก ๔๐ คน

วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

              

                               ในวันที่ 25 เมษายน 2554 นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมกัน ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช... เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554

อ่านเพิ่มเติม...

สวัสดีปี๋ใหม่เมือง.....ปี๋ 2554

           ช่วงเช้า ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้สักการะและดำหัวพระผู้ใหญ่ พร้อมขอพรปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับตนเองและ ครอบครัวบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักจากการที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ