Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 6 มีนาคม 2562


พศจ.พะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดทำแผนโครงการและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดฯ ประจำปี 2562


พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคล แด่พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺปญฺโญ) อายุ 102 ปี 81 พรรษา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ


การตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง) ประจำปี 2562 ณ สนามสอบวัดศรีโคมคำ


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ