Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

ผอ.พศจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. 84 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 20 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดพะเยา ณ วัดติโลกอาราม

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.พะเยา ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ในงานประเพณีห้าเป็ง สรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ประจำปี 2562 ณ วัดลี

อ่านเพิ่มเติม...

พศจ.พะเยา จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร 109 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ