Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จังหวัดพะเยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


การประชุมหารืออาการอาพาธของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ


ผอ.พศจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


ตักบาตรข้าวเหนียววันพุธ (ตักบาตรทุกวันพุธ) สืบทอดพระพุทธศาสนา จังหวัดพะเยา 27 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.พศจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ณ อาคารหอประชุม มวก. 84 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ