Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่จำเป็น

ฝากคำถาม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พศจ.พะเยา ปลูกผักสวนครัวตามโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สู่ความมั่นคงด้านอาหารป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


พิธีมอบแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และถุงมือ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง


พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา และพิธีทอดผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในวัดที่ขาดแคลน


ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร, ไข่ไก่) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดหย่วน


พศจ.พะเยา ร่วมประกอบอาหารสมทบโรงทานอิ่มบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยหน่วย อ.ป.ต. ณ วัดหลวงราชสัณฐาน


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ