Get Adobe Flash player

การขอบรรพชาอุปสมบท

ขั้นตอน คลิก
แบบฟอร์ม คลิก

Home รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

ข่าวเเละความเคลื่อนไหว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดพะเยา ประจำเดือนสิงหาคม

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดเขตปกครองคณะสงฆ์อำภอปง จังหวัดพะเยา และอบรมพระภิกษุสามเณรภาคพรรษากาล ณ วัดนาปรัง


ผอ.พศจ.พะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอันตราย)” จังหวัดพะเยา ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


พิธีเปิด "เปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านนายณรันย์ โชติสิริสกุล ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


โครงการธรรมทูตสัญจร และการขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์อำเภอเมืองพะเยา ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


บทความ อื่นๆ ...

บริการสารสนเทศ